Yedekleme Sistemleri Nelerdir?

Veri depolama ağlarının beş temel bileşeni vardır:

  • 1. Sunucular – Donanım
  • 2. Veri depolama ağı altyapısı – Donanım
  • 3. Disk depolama – Donanım
  • 4. Teyp depolama – Donanım
  • 5. Yönetim yazılımları

1. Sunucular

Farklı üreticilerden alınan ve farklı işletim sistemleri üzerinde çalışan birden fazla sunucu, bir veri depolama ağına bağlanabilir. Gereksinim duyduğunuz sunucu ve işletim sistemlerinin sayısı, veri depolama ağı çözümünüzün yapısını ve maliyetini belirleyecektir. Bir sunucuyu veri depolama ağına bağlamanın en yaygın ve kanıtlanmış yolu, fiber optik ortamdır. Kablolamada, özel bir fiber kanal sunucu adaptör kartı kullanılır. Host Bus Adapter (HBA) olarak adlandırılan bu kart, sunucudaki herhangi bir genişleme (PCI) yuvasına takılır.

Sunucular, veri depolama ağı ile tek ya da çift bağlantıya sahip olabilir. Çift bağlantı, kablolamadan ya da donanım arızasından kaynaklanabilecek sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırır. Her iki veri depolama ağ bağlantısı da aynı anda kullanılırsa, performans daha da artar.

Yararları:

Arıza durumuna karşın sunucunun verilere erişim yeteneğini artırır.

Daha yüksek verim için, birden fazla sunucunun, veri depolamayı paylaşmasına imkan verir.

Sunucu yapısını daha verimli ve esnek kullanmanızı sağlar.

2. Veri depolama ağı altyapısı

Herhangi bir veri depolama ağı altyapısının temelleri, verilerin bu ağ içinde hareket etmesini sağlayan donanım, kablolama ve yazılım bileşenleridir. Bunlar, topluca, veri depolama ağı dokusu (fabric) olarak bilinir. (Genellikle bir bulut şeklinde resmedilir.) Veri depolama ağı dokusunun temelleri, ağ üzerindeki sunucuların ve veri depolama cihazlarının birbirine bağlanmasını sağlayan sunucu adaptörü (HBA) ve fiber kanal anahtarlar (SAN Switch) tarafından oluşturulur. Anahtarlar, aynı zamanda verilerin mümkün olduğunca etkin bir biçimde doğru cihazlar arasında gidip gelmesini ve sorunlu bağlantılarin akıllı olarak atlanmasını sağlar. Anahtarlar, basamaklandırma (cascading) olarak bilinen yöntemle birbirine bağlandığında, veri depolama ağı içinde yapılabilecek bağlantı sayısını artırır.

Yararları:

Gereksinimleriniz değiştikçe ya da arttıkça kolaylıkla değiştirilebilecek ya da genişletilebilecek, yüksek performanslı ve esnek bir altyapı yaratır.

3. Disk depolama

Veri depolama sistemleri (RAID sistemleri olarak da bilinir) tarafından yapılır. Bunlar, sunucuların veriye ulaşmak ve depolamak için erişim sağladıkları cihazlardır. Veriler, veri depolama sistemi üzerindeki RAID ile yapılandırılan her bir disk sürücüsüne yazdırılır ve böylece, tek tek disk arızalarına karşı korunma sağlanır. Modern bir veri depolama sisteminin tipik yararları şöyledir:

Yüksek hata toleransı düzeyi

Kapasite ve performansta esnek büyüme sağlayan modüler yapı

Farkli işletim sistemleri çalıştıran farklı sunucular için ortak kullanım imkanı

Yararları:

Verilerinizi bir veri depolama sisteminde konsolide hale getirmek, disk alanıi kaynaklarınızın verimini ve erişilebilirliğini artırır.

Yönetim ve gözlem yükünü ciddi oranda azaltır.

4. Teyp depolama

Veri depolama ağları, her bir sunucunun veri depolama sistemi ile bir teyp yedekleme kütüphanesi arasında yüksek hızlı ve doğrudan fiber kanal bağlantısı sağlayabilir. Bunun anlamı, yerel ağın, bundan böyle yedekleme ve geri yükleme sürecinde verileri taşımak için kullanılmayacağı, böylece yerel ağ üzerindeki hizmetler ve kullanıcılar için performansın artırılacağıdır. Bu tür teyp depolama uygulaması, yerel ağdan bağımsız (LAN-free) yedekleme çözümü olarak anılır.

Yararları:

Daha kısa zamanda daha çok bilgi korunabilir.

Yedekleme sürecinde görülen performans eksiklikleri büyük ölçüde ortadan kaldırılır.

Tüm yedekleme, tek bir yerden yönetilebilir.

5. Yönetim yazılımları

Veri depolama ağlarının belki de en önemli ve en çok göz ardı edilen bileşeni, yönetim yazılımlarıdır. Bu yazılımlar,

Veri depolama ağı bileşenlerinin konfigürasyon ve optimizasyonunu sağlar.

Veri depolama ağını izler ve ilgilenilmesi gereken alanları ya da potansiyel arızaları bildirir.

Veri depolama ağı altyapısında olabilecek problemlerden kaçabilmek için, bilgiyi yeniden yönlendirir.

Veri koruma gibi zaman alıcı işleri otomatikleştirir.

Kullanım istatistikleri sunar.

Veri depolama ağı yönetim yazılımları, tüm depolama kaynaklarını, nerede bulunursa bulunsun tek bir sanal havuz gibi görüntülemek ve yönetmek (sanallaştırma) gibi özel bir işlevsellik de katabilir.

Yararları:

Tüm veri depolama altyapısını otomatik olarak izler ve yönetir. Bu sayede yönetim için gerekli kaynakları azaltır.

Veriye erişim yeteneğini ve sürekliliğini artırır.

Gelişmiş sunucu ağı, en fazla 250 kullanıcı için katmanlı bir sunucu ortamı sunarak, birden çok konumda çalışan işletmelerin güvenle iletişim kurmalarını, birden çok uygulama ve paylaşılan depoların bulunduğu arka uç veritabanları içeren sunuculara erişilmesine olanak verir. Bir kablosuz yönlendirici veya kablosuz erişim noktası sayesinde, kullanıcılar kablosuz aygıtları çalıştırabilir. Uzak konumlarda, adanmış yerel sunucuların yanı sıra posta ofis sunucularına ve uygulamalara erişim sunulur.